Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí – stanovisko

OZNAM
napísané 17.12.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 17.12.2015

Dňa 16.12.2015 obec Rosina doručila na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko k plánovanému zámeru „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“ v k.ú. Rosina, ktorého súčasťou boli i petičné hárky proti uskutočneniu uvedeného zámeru. Týmto by sme zároveň chceli poďakovať petičnému výboru, v zložení p. Milan Janík, p. Štefan Holeša, p. Ladislav Majtán, a všetkým občanom, ktorí sa podieľali a ponúkli svoju pomoc pri realizácií petičnej akcie. Zároveň ďakujeme p. Milanovi Janíkovi a p. Štefanovi Holešovi za cenné odborné informácie a spoluprácu.

 

17.12.2015Zaslanie stanoviska - "Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí" (1.1 MB)pdf

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce