výstrahy počasia na dnes

Nové dokumenty

 
21.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania – 801-00 Preložka VTL plynovodu Dn 500 v km 2,035
21.2.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
21.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 500
21.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 501
20.2.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 17 - projektová dokumentácia k obnove zdravotného strediska
20.2.2017 Zmluvy dotácie 2017
Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017
18.2.2017 Šport
Výsledky turnaja neregistrovaných v stolnom tenise 2017
17.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 499
16.2.2017 Urbár Rosina
Pozvánka na riadne zhromaždenie členov spoločenstva 11.3.2017
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.15 - toner HP MFP400
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.14 - vyhotovanie GP
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.16 - kancelárske potreby
15.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 498
15.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 497
14.2.2017 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Ing.Lenka Kadašová
14.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Erik Hreus, Ing. Jela Hreusová
14.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Marek Babík
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 496
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 495
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 494


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript