Obecná knižnica

INFORMÁCIE
napísané 17.12.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 28.7.2016

Obecná knižnica (predtým miestna ľudová) má sídlo v kultúrnom dome. Poštová adresa: Dolná Rosinská č. 734, 013 22 Rosina.

Knižnica je v prevádzke od roku 1963, keď aj bola založená.

Knihovníci: r. 1995 až 2010 Mgr. Peter Ďuroška, 2011 – 2012 Anna Valicová, 2012 Mgr. Peter Ďuroška.

Knižnica je otvorená:

utorok 15.00 – 17.30 hod.

Návštevu knižnice si môžete dohodnúť aj v inom čase po dohovore s knihovníkom.

Ročné zápisné bolo schválené obecným zastupiteľstvom za požičiavanie knižného fondu a pre používateľov knižničných služieb takto:

  • deti a mládež do 18 rokov 1 €
  • dospelí 2 €

Nové dokumenty

 
28.4.2017 Všeobecne záväzné nariadenia 2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015
28.4.2017 Všeobecné záväzné nariadenia 2017
VZN č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
28.4.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 32/2017 - ladenie pianina
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 554
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 552
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 551
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 553
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 555
26.4.2017 Faktúry prijaté
Právne služby marec 2017
25.4.2017 Objednávky 2017
Obj.č.31 - kancelárske a čistiace potreby
24.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 550


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript