Obecná knižnica

INFORMÁCIE
napísané 17.12.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 28.7.2016

Obecná knižnica (predtým miestna ľudová) má sídlo v kultúrnom dome. Poštová adresa: Dolná Rosinská č. 734, 013 22 Rosina.

Knižnica je v prevádzke od roku 1963, keď aj bola založená.

Knihovníci: r. 1995 až 2010 Mgr. Peter Ďuroška, 2011 – 2012 Anna Valicová, 2012 Mgr. Peter Ďuroška.

Knižnica je otvorená:

utorok 15.00 – 17.30 hod.

Návštevu knižnice si môžete dohodnúť aj v inom čase po dohovore s knihovníkom.

Ročné zápisné bolo schválené obecným zastupiteľstvom za požičiavanie knižného fondu a pre používateľov knižničných služieb takto:

  • deti a mládež do 18 rokov 1 €
  • dospelí 2 €

Nové dokumenty

 
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 530
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 524
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 529
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 526
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 525
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 527
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 531
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 528
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 532
22.3.2017 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Chodník od hlavného vstupu lesoparku Chrasť...““ – Mesto Žilina
21.3.2017 Stavebné tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba
16.3.2017 Ostatné informácie
Zhodnotenie roku 2015
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 521
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 522
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 505
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 507
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 508
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 504
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 506
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 512
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 509
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 510
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 511
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 513
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 515
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 514
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 516
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 517
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 519
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 520
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 518
15.3.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania – výrub drevín


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript