Obecná knižnica

INFORMÁCIE
napísané 17.12.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 28.7.2016

Obecná knižnica (predtým miestna ľudová) má sídlo v kultúrnom dome. Poštová adresa: Dolná Rosinská č. 734, 013 22 Rosina.

Knižnica je v prevádzke od roku 1963, keď aj bola založená.

Knihovníci: r. 1995 až 2010 Mgr. Peter Ďuroška, 2011 – 2012 Anna Valicová, 2012 Mgr. Peter Ďuroška.

Knižnica je otvorená:

utorok 15.00 – 17.30 hod.

Návštevu knižnice si môžete dohodnúť aj v inom čase po dohovore s knihovníkom.

Ročné zápisné bolo schválené obecným zastupiteľstvom za požičiavanie knižného fondu a pre používateľov knižničných služieb takto:

  • deti a mládež do 18 rokov 1 €
  • dospelí 2 €

výstrahy počasia na dnes

Nové dokumenty

 
18.1.2017 Objednávky 2017
Obj. č.4 - odborná skúška plynovodu
18.1.2017 Objednávky 2017
Obj. č.3 - projektová dokumentácia
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 461
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 460
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 462
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 463
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 459
18.1.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – pozemky KN-C parc.č. 1788/129, 153, 157, 160,163
18.1.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe – pozemok KN-C parc.č. 1788/173
18.1.2017 Úradná tabuľa
Oznam o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 469
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 467
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 466
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 464
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 465
18.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 468
16.1.2017 Ostatné zmluvy 2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 27/2016
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 457
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 454
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 456
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 453
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 458
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 455
16.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 452
13.1.2017 Zmluvy o dielo
Mandátna zmluva č. 2/2017 pre obstarávanie Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Rosina
13.1.2017 Zmluvy o dielo
Zmluva o dielo č. 1/2017 pre vypracovanie Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Rosina
13.1.2017 Zápisnice a uznesenia 2016
Zápisnica č. 05/2016 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 07.12.2016
11.1.2017 Tlačivá k množstevnému odberu KO
Žiadosť o zmenu množstvového zberu
11.1.2017 Tlačivá k množstevnému odberu KO
Prihláška do množstvového zberu
11.1.2017 Tlačivá k množstevnému odberu KO
Odhláška z množstvového zberu
11.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 446
11.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 441
11.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 445
11.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 442
11.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 444
11.1.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 443


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript