Obecná knižnica

INFORMÁCIE
napísané 17.12.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 22.8.2014

Obecná knižnica (predtým miestna ľudová) má sídlo v kultúrnom dome. Poštová adresa: Dolná Rosinská č. 734, 013 22 Rosina.

Knižnica je v prevádzke od roku 1963, keď aj bola založená.
Knihovníci: r. 1995 až 2010 Mgr. Peter Ďuroška, 2011 – 2012 Anna Valicová, 2012 Mgr. Peter Ďuroška.

Knižnica je otvorená:

utorok 15.00 – 17.30 hod.


Návštevu knižnice si môžete dohodnúť aj v inom čase po dohovore s knihovníkom.

Ročné zápisné bolo schválené obecným zastupiteľstvom za požičiavanie knižného fondu a pre používateľov knižničných služieb takto:

• deti a mládež do 18 rokov 1 €
• dospelí 2 €

 

Oblačno
19.5°C
Piatok 15°C / 28°C dážď
Sobota 15°C / 25°C Ojedinelá búrka
Nedeľa 10°C / 16°C Dážď
Pondelok 7°C / 18°C Prevažne slnečno


Hlásenia obecného rozhlasu

Nové dokumenty

 
29.6.2016 Zmluvy dotácie 2016
Zmluva č. 14/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2016 - STO Rosina
29.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenia 2016
VZN č. 1/2016 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN-O Rosina
29.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenia 2016
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
29.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenia 2016
VZN č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (cintorínsky poriadok)
29.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenia 2016
Plán hrobových miest
29.6.2016 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Radovan Kozák a Mariana, Ing.Jozef Roman, Maroš Štaffen a Beáta, Pavol Gazdík a Andrea, Igor Cvacho a Ing.Iveta, Richard Hrbáň a Ing.Dominika, Ing.Peter Štrbka, Peter Vonš a Veronika
29.6.2016 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania – Ing.Ján Urbaník a Ing.Andrea, Jakub Majtán, Bc.Martina Benediková
29.6.2016 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavebného konania – Juraj Trávnik, Lívia Čičková, Michal Maruna a Ing.Ivana, MUDr.Ladislav Poliak a Mgr.Katarína, Katarína Michalovičová, Roman Michalovič
29.6.2016 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – Peter Jaššo, Ing. Marcel Jaššo, Ing. Roman Jaššo, Mgr. Marcela Jaššová
29.6.2016 Objednávky 2016
Obj. č.50 - rozvádzač STR
28.6.2016 Stravovanie kultúrny dom
Jedálny lístok od: 4. 7. – 8.7. 2016
28.6.2016 Stravovanie kultúrny dom
Jedálny lístok od: 27. 6. – 1. 7. 2016
27.6.2016 Ostatne informacie
Štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016)
24.6.2016 Objednávky 2016
Obj. č. 49 – výmena štartérov a oprava VO
24.6.2016 Objednávky 2016
Obj. č. 48 – zváranie nádrže


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript