Obecná knižnica

INFORMÁCIE
napísané 17.12.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 28.7.2016

Obecná knižnica (predtým miestna ľudová) má sídlo v kultúrnom dome. Poštová adresa: Dolná Rosinská č. 734, 013 22 Rosina.

Knižnica je v prevádzke od roku 1963, keď aj bola založená.

Knihovníci: r. 1995 až 2010 Mgr. Peter Ďuroška, 2011 – 2012 Anna Valicová, 2012 Mgr. Peter Ďuroška.

Knižnica je otvorená:

utorok 15.00 – 17.30 hod.

Návštevu knižnice si môžete dohodnúť aj v inom čase po dohovore s knihovníkom.

Ročné zápisné bolo schválené obecným zastupiteľstvom za požičiavanie knižného fondu a pre používateľov knižničných služieb takto:

  • deti a mládež do 18 rokov 1 €
  • dospelí 2 €

výstrahy počasia na dnes

Nové dokumenty

 
21.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania – 801-00 Preložka VTL plynovodu Dn 500 v km 2,035
21.2.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
21.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 500
21.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 501
20.2.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 17 - projektová dokumentácia k obnove zdravotného strediska
20.2.2017 Zmluvy dotácie 2017
Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017
18.2.2017 Šport
Výsledky turnaja neregistrovaných v stolnom tenise 2017
17.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 499
16.2.2017 Urbár Rosina
Pozvánka na riadne zhromaždenie členov spoločenstva 11.3.2017
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.15 - toner HP MFP400
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.14 - vyhotovanie GP
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.16 - kancelárske potreby
15.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 498
15.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 497
14.2.2017 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Ing.Lenka Kadašová
14.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Erik Hreus, Ing. Jela Hreusová
14.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Marek Babík
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 496
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 495
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 494


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript