OBEC 19.6.2011

História obce

OBEC 19.6.2011

Starobylosť osídlenia

Podľa arc

OBEC 19.6.2011

Názov obce

Na Slovensku sú mnohé obce, ktorých názov je

OBEC 19.6.2011

Povesť o Rosine

OBEC 3.6.2011

Informácie z kanonických vizitácií

Z kanonick

OBEC 3.6.2011

Rosina ako farnosť (20. stor. a súčasnosť)

Do roku 1955 boli v Rosine ustanovovaní kap

OBEC 3.6.2011

Súčasnosť v obci

OBEC 2.6.2011

Pamiatky v obci

Základom kultúrno-historických tradícií obce sú existujúce kultúrno-h

OBEC 2.6.2011

Erb, vlajka, pečať

Obec má erb, vlajku a insígnie

OBEC 29.5.2011

Poloha obce

Obec Rosina leží v Žilinskej kotline v úvalo

Nové dokumenty

 
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 530
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 524
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 529
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 526
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 525
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 527
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 531
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 528
22.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 532
22.3.2017 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Chodník od hlavného vstupu lesoparku Chrasť...““ – Mesto Žilina
21.3.2017 Stavebné tlačivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba
16.3.2017 Ostatné informácie
Zhodnotenie roku 2015
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 521
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 522
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 505
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 507
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 508
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 504
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 506
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 512
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 509
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 510
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 511
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 513
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 515
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 514
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 516
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 517
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 519
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 520
16.3.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 518
15.3.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania – výrub drevín


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript