OBEC 19.6.2011

História obce

OBEC 19.6.2011

Starobylosť osídlenia

Podľa arc

OBEC 19.6.2011

Názov obce

Na Slovensku sú mnohé obce, ktorých názov je

OBEC 19.6.2011

Povesť o Rosine

OBEC 3.6.2011

Informácie z kanonických vizitácií

Z kanonick

OBEC 3.6.2011

Rosina ako farnosť (20. stor. a súčasnosť)

Do roku 1955 boli v Rosine ustanovovaní kap

OBEC 3.6.2011

Súčasnosť v obci

OBEC 2.6.2011

Pamiatky v obci

Základom kultúrno-historických tradícií obce sú existujúce kultúrno-h

OBEC 2.6.2011

Erb, vlajka, pečať

Obec má erb, vlajku a insígnie

OBEC 29.5.2011

Poloha obce

Obec Rosina leží v Žilinskej kotline v úvalo

Nové dokumenty

 
28.4.2017 Všeobecne záväzné nariadenia 2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015
28.4.2017 Všeobecné záväzné nariadenia 2017
VZN č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
28.4.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 32/2017 - ladenie pianina
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 554
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 552
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 551
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 553
27.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 555
26.4.2017 Faktúry prijaté
Právne služby marec 2017
25.4.2017 Objednávky 2017
Obj.č.31 - kancelárske a čistiace potreby
24.4.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 550


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript