OBEC 19.6.2011

História obce

OBEC 19.6.2011

Starobylosť osídlenia

Podľa arc

OBEC 19.6.2011

Názov obce

Na Slovensku sú mnohé obce, ktorých názov je

OBEC 19.6.2011

Povesť o Rosine

OBEC 3.6.2011

Informácie z kanonických vizitácií

Z kanonick

OBEC 3.6.2011

Rosina ako farnosť (20. stor. a súčasnosť)

Do roku 1955 boli v Rosine ustanovovaní kap

OBEC 3.6.2011

Súčasnosť v obci

V súčasnosti v obci stojí okolo 900 domov, v ktorých býva 3000 obyvateľ

OBEC 2.6.2011

Pamiatky v obci

Základom kultúrno-historických tradícií obce sú existujúce kultúrno-h

OBEC 2.6.2011

Erb, vlajka, pečať

Obec má erb, vlajku a insígnie

OBEC 29.5.2011

Poloha obce

Obec Rosina leží v Žilinskej kotline v úvalo

výstrahy počasia na dnes

Nové dokumenty

 
21.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania – 801-00 Preložka VTL plynovodu Dn 500 v km 2,035
21.2.2017 Úradná tabuľa
Zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Rosina ako prípad hodný osobitného zreteľa
21.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 500
21.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 501
20.2.2017 Objednávky 2017
Obj.č. 17 - projektová dokumentácia k obnove zdravotného strediska
20.2.2017 Zmluvy dotácie 2017
Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rosina v roku 2017
18.2.2017 Šport
Výsledky turnaja neregistrovaných v stolnom tenise 2017
17.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 499
16.2.2017 Urbár Rosina
Pozvánka na riadne zhromaždenie členov spoločenstva 11.3.2017
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.15 - toner HP MFP400
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.14 - vyhotovanie GP
15.2.2017 Objednávky 2017
Obj. č.16 - kancelárske potreby
15.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 498
15.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 497
14.2.2017 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie – Ing.Lenka Kadašová
14.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Erik Hreus, Ing. Jela Hreusová
14.2.2017 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Marek Babík
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 496
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 495
14.2.2017 Zmluvy o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta 494


Odber noviniek

 súhlasím so zasielaním noviniek z portálu www.rosina.sk

Projekty a aktivity obce


javascript