Ako vybaviť rybársky lístok

AKO VYBAVIŤ
napísané 22.3.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 9.2.2016

Obec na základe žiadosti vydá rybársky lístok (RL). Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v platnom znení (ďalej „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z. z. k zákonu o rybárstve (ďalej „vyhláška“). Každý záujemca o lov rýb v slovenských vodách je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov. Na vybavenie RL je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. K jeho vydaniu nie je potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybárksy lístok sa vybavuje na počkanie. Cena RL sa odvíja od požadovanej doby platnosti:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 6,50 €
Trojročný 16,50 €

 

Pozn.: Cena RL je stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 583/2003 Z. z., prílohy – Sadzobník správnych poplatkov, položky 38.

Pre deti do 15 rokov sa RL vydáva bezplatne.

Platnosť týždenného RL je 7 dní.
Platnosť ročného je 365 dní.
V prípade straty RL vydá príslušný úrad jeho duplikát.

Žiadosť sa podáva do podateľne OcÚ.

9.2.2016Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (42 KB)doc

Nové dokumenty

 
19.7.2019 Kúpne zmluvy 2019
Kúpna zmluva
19.7.2019 Obecné poplatky
Podmienky poskytovania sociálnej výpomoci - strava pre dôchodcov
19.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 50/2019
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malý zdrojom znečisťovania na území obce Rosina
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.2/2019 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 49/2019
18.7.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17.07.2019
18.7.2019 Ostatné zmluvy 2019
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 22.08.2019
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 48/2019
18.7.2019 Hlavný kontrolór
Plán kontrolnej činnosti HK_II. polrok 2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Oznámnie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.08.2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – Rekonštrukcia prívodných potrubí z vodného zdroja Turie
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019


Projekty a aktivity obce