Zápisnice a zasadnutia obecného zastupiteľstva 2019

ZÁPISNICE A ZASADNUTIA
napísané 4.3.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 3.5.2019

Zvukový záznam z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 11.04.2019

 

18.7.2019Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17.07.2019 (119.3 KB)pdf
2.7.2019Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 26.06.2019 (417.4 KB)pdf
5.6.2019Zápisnica č.3/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 14. mája 2019 (1.8 MB)pdf
17.5.2019Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 14.05.2019 (372.1 KB)pdf
7.5.2019Zápisnica č. 2/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 11.apríla 2019 (491.4 KB)pdf
17.4.2019Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 11.04.2019 (79.4 KB)pdf
27.3.2019Zápisnica č.1/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 28.02.2019 (3.1 MB)pdf
4.3.2019Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 28.02.2019 (164.2 KB)pdf

Nové dokumenty

 
19.7.2019 Kúpne zmluvy 2019
Kúpna zmluva
19.7.2019 Obecné poplatky
Podmienky poskytovania sociálnej výpomoci - strava pre dôchodcov
19.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 50/2019
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malý zdrojom znečisťovania na území obce Rosina
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.2/2019 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 49/2019
18.7.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17.07.2019
18.7.2019 Ostatné zmluvy 2019
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 22.08.2019
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 48/2019
18.7.2019 Hlavný kontrolór
Plán kontrolnej činnosti HK_II. polrok 2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Oznámnie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.08.2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – Rekonštrukcia prívodných potrubí z vodného zdroja Turie
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019


Projekty a aktivity obce