Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 5.12.2018

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva 

Ing. Stanislav Berzák
Ing. Peter Cibulka
Ladislav Ďuriš
Mgr. Peter Ďuroška
Stanislav Hodás
Vladimír Kotrbanec
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Jozef Škvarna
Radoslav Zabavník

 


Na ustanovujúcom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Rosine dňa 26. 11. 2018 boli zriadené komisie a zvolení predsedovia a členovia týchto komisií nasledovne:

Finančná komisia

predseda: Ing. Stanislav  Berzák

 • Róbert Valica
 • PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Alexandra Hreusíková

Sociálna komisia

predseda: Ladislav Ďuriš

 • Márián Holeša

Stavebná komisia

predseda:  Pavol Knapec

 • Ing. Peter  Cibulka
 • Stanislav Hodás
 • Ing. Juraj Serva 
 • Emília Čechová

Poriadková komisia  a komisia  životného prostredia

predseda: Mgr. Peter Ďuroška

 • Vladimír  Kotrbanec
 • Maroš  Jaššo

Kultúrna komisia 

predseda: Jozef Škvarna

 • Emília Čechová
 • Darina Ďurišová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Ing. Martina Mitringová

Športová komisia

predseda:  PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

 • Radoslav Zabavník
 • Jozef Škvarna
 • Pavol Trzuba

 

 

 

 

Nové dokumenty

 
23.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 78/2019
23.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 77/2019
23.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o výpožičke Brezany č. 4KP2019
22.8.2019 Ostatné zmluvy 2019
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 76/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 75/2019
22.8.2019 Faktúry prijaté
Prijaté faktúry 01.08.-15.08.2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 74/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 73/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 72/2019
22.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 71/2019
20.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.70/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 69/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 68/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 67/2019
19.8.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 66/2019


Projekty a aktivity obce