Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 5.12.2018

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva 

Ing. Stanislav Berzák
Ing. Peter Cibulka
Ladislav Ďuriš
Mgr. Peter Ďuroška
Stanislav Hodás
Vladimír Kotrbanec
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Jozef Škvarna
Radoslav Zabavník

 


Na ustanovujúcom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Rosine dňa 26. 11. 2018 boli zriadené komisie a zvolení predsedovia a členovia týchto komisií nasledovne:

Finančná komisia

predseda: Ing. Stanislav  Berzák

 • Róbert Valica
 • PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Alexandra Hreusíková

Sociálna komisia

predseda: Ladislav Ďuriš

 • Márián Holeša

Stavebná komisia

predseda:  Pavol Knapec

 • Ing. Peter  Cibulka
 • Stanislav Hodás
 • Ing. Juraj Serva 
 • Emília Čechová

Poriadková komisia  a komisia  životného prostredia

predseda: Mgr. Peter Ďuroška

 • Vladimír  Kotrbanec
 • Maroš  Jaššo

Kultúrna komisia 

predseda: Jozef Škvarna

 • Emília Čechová
 • Darina Ďurišová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Ing. Martina Mitringová

Športová komisia

predseda:  PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

 • Radoslav Zabavník
 • Jozef Škvarna
 • Pavol Trzuba

 

 

 

 

Nové dokumenty

 
12.11.2019 Dohody
Dohoda č. 19/25/010/49
12.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 105/2019
11.11.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Výpožička KD
11.11.2019 Úradná tabuľa
Plán kontrolnej činnosti HK_I. polrok 2020_návrh
11.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 103/2019
11.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 104/2019
11.11.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny Peter Sivák, Pavol Sivák, Lucia Siváková
11.11.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny ZŠ s MŠ Rosina
7.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 102/2019
7.11.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vod.zdroja Turie – I.etapa
6.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 101/2019
6.11.2019 Obecné poplatky
Obecné poplatky platné od 30.10.2019
6.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 100/2019
5.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 99/2019
5.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 98/2019
5.11.2019 Ostatné informácie
plagat_triedenie_typ_E
5.11.2019 Ostatné informácie
alchymia_odpadu_variant_E_akt_1


Projekty a aktivity obce