Zastupiteľstvo obce Rosina

SAMOSPRÁVA
napísané 29.5.2011 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 5.12.2018

Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva 

Ing. Stanislav Berzák
Ing. Peter Cibulka
Ladislav Ďuriš
Mgr. Peter Ďuroška
Stanislav Hodás
Vladimír Kotrbanec
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
Jozef Škvarna
Radoslav Zabavník

 


Na ustanovujúcom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Rosine dňa 26. 11. 2018 boli zriadené komisie a zvolení predsedovia a členovia týchto komisií nasledovne:

Finančná komisia

predseda: Ing. Stanislav  Berzák

 • Róbert Valica
 • PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
 • Ing. Karol Krutek
 • Ing. Alexandra Hreusíková

Sociálna komisia

predseda: Ladislav Ďuriš

 • Márián Holeša

Stavebná komisia

predseda:  Pavol Knapec

 • Ing. Peter  Cibulka
 • Stanislav Hodás
 • Ing. Juraj Serva 
 • Emília Čechová

Poriadková komisia  a komisia  životného prostredia

predseda: Mgr. Peter Ďuroška

 • Vladimír  Kotrbanec
 • Maroš  Jaššo

Kultúrna komisia 

predseda: Jozef Škvarna

 • Emília Čechová
 • Darina Ďurišová
 • Ing. Stanislav Berzák
 • Ing. Martina Mitringová

Športová komisia

predseda:  PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

 • Radoslav Zabavník
 • Jozef Škvarna
 • Pavol Trzuba

 

 

 

 

Nové dokumenty

 
18.6.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 40/2019
18.6.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.39/2019
18.6.2019 Zmluvy o dotaciach 2019
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 17/2019
18.6.2019 Ostatné informácie
tr_scan0070
17.6.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
13.6.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán
12.6.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL
12.6.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o spracovaní osobných údajov
12.6.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o vytvorení webového sídla
12.6.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o prevádzke webového sídla
12.6.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.38/2019
11.6.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.37/2019
11.6.2019 Objednávky 2019
Objednávka č.36/2019


Projekty a aktivity obce