Ostatné zmluvy

ZMLUVY
napísané 17.2.2012 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 29.4.2019

Zmluvy uzavreté v roku 2019

27.9.2019Zmluva č.28/2019 o vytvorení diela o autorskom práve (329.2 KB)pdf
23.8.2019Zmluva o výpožičke Brezany č. 4KP2019 (734.5 KB)pdf
22.8.2019Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (1.4 MB)pdf
16.8.2019Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE (642.9 KB)pdf
24.7.2019Zmluva organizovanie a zabezpečenie podujatia (1.1 MB)pdf
18.7.2019Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 22.08.2018 (317.9 KB)pdf
4.6.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (432 KB)pdf
29.4.2019Zmluva č.9/2019A o vytvorení diela o autorskom práve (342 KB)pdf

Zmluvy uzavreté v roku 2018

11.4.2019Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur Pack (775.9 KB)pdf
6.12.2018Zmluva č. 30/2018 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (338 KB)pdf
27.11.2018Dodatok číslo 1. k zmluve poistenie obecného majetku (269.2 KB)pdf
10.9.2018Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb (318.4 KB)pdf
22.8.2018Zámenná zmluva (1.6 MB)pdf
8.8.2018Zmluva o výpožičke Obec Brezany (690.5 KB)pdf
1.8.2018Zámenná zmluva - Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 16.05.2018 (174.9 KB)pdf
17.7.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE s.r.o. (975.9 KB)pdf
13.7.2018Hromadná licenčná zmluva (1.2 MB)pdf
9.7.2018Zmluva o výpožičke (783.7 KB)pdf
25.5.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov EURO DOTÁCIE a.s. (1.6 MB)pdf
16.5.2018Zámenná zmluva (1.3 MB)pdf
7.3.2018Dodatok _Natur_Pack (367.9 KB)pdf
1.3.2018Dodatok č.1 - SSE (167.4 KB)pdf
8.2.2018Zmluva č. 1/2018 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (623 KB)pdf

Zmluvy uzavreté v roku 2017

9.1.2018ZMLUVA č. 36/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (140.5 KB)pdf
6.12.2017ZMLUVA č. 35/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (17.3 KB)docx
26.10.2017Zmluva o budúcej zmluve so SSE (668.2 KB)pdf
18.10.2017 Zmluva č. 32/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (654.2 KB)pdf
6.10.2017Zmluva č. 23/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (659.5 KB)pdf
6.10.2017Zmluva č. 24/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (665.9 KB)pdf
6.10.2017Zmluva č. 25/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (656.7 KB)pdf
6.10.2017Zmluva č. 26/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (660.6 KB)pdf
6.10.2017Zmluva č. 27/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (651.2 KB)pdf
6.10.2017Zmluva č. 28/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (658.7 KB)pdf
14.8.2017Zmluva č.15/2017 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (621.6 KB)pdf
11.8.2017Zmluva o výpožičke – obec Brezany (700.9 KB)pdf
11.8.2017Zmluva o výpožičke – obec Lietava (658.6 KB)pdf
7.7.2017Poistná zmluva č. 2405619570 (2.3 MB)pdf
28.3.2017 Zmluva o výpožičke KD (553.8 KB)pdf

Zmluvy uzavreté v roku 2016

24.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 27/2016 (1.1 MB)pdf
7.11.2016Zmluva č. 31/2016 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Rosina (31.5 KB)docx
26.10.2016Zmluva č. 32/2016 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu (618.5 KB)pdf
20.10.2016Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 30/2016 (68.5 KB)doc
5.10.2016Zmluva o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti č. 28/2016 - Vavrová (53 KB)doc
8.9.2016Zmluva o spolupráci č. 21/2016 – SEWA, a.s. (637.9 KB)pdf
19.8.2016ZMLUVY - oslava 675. výročia obce Rosina (40.2 KB)docx
15.4.2016Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (656.9 KB)pdf
4.4.2016Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-166/2016 (1.8 MB)pdf
4.4.2016Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s. (3.5 MB)pdf
26.1.2016Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č. 16cpK114003 (598.8 KB)pdf
16.1.2016Zmluva o zriadení vecného bremena 651/2016 (1.4 MB)pdf

Zmluvy uzavreté v roku 2015

29.12.2015Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (83.5 KB)doc
29.12.2015Zmluva o nakladaní s odpadmi KOVOTRADE (65.5 KB)doc
27.10.2015Darovacia zmluva s DONGHEE Slovakia,s.r.o. (573.8 KB)pdf
12.10.2015Mandátna zmluva č.16/2015 (457.4 KB)pdf
7.8.2015Mandátna zmluva - MP Profit (1.6 MB)pdf
7.8.2015Zmluva o manažmente projektu - MP Profit (1.5 MB)pdf
4.8.2015Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov (474.8 KB)pdf

Zmluvy do roku 2014

29.11.2019Zmluva č.36_2019 o vytvorení diela o autorskom práve (321 KB)pdf
29.11.2019Zmluva č.35_2019 o vytvorení diela o autorskom práve (323.7 KB)pdf
5.8.2019Hromadná licenčná zmluva (1.2 MB)pdf
16.8.2016Zmluva č.4/KP/2016 o výpožičke - obec Brezany (355.8 KB)pdf
16.8.2016Zmluva č.4 o výpožičke - obec Lietava (458.9 KB)pdf
3.10.2014SEVAK - Zmluva o určení platcu faktúr (1.1 MB)pdf
30.6.2014Rámcová dohoda č.01/2014 o zbere, preprave a likvidácií komunálneho odpadu (3.7 MB)pdf
26.7.2017Dodatok č.1 Rámcovej dohody č. 01 /2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu (498.4 KB)pdf
31.3.2014Zmluva so SSE (981.5 KB)pdf
14.3.2014Mandátna zmluva č.3/2014 (991.1 KB)pdf
14.3.2014Dohoda o úprava mandátnej zmluvy č.3/2014 (230 KB)pdf
6.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (427.1 KB)pdf
17.1.2014Zmluva o dodávke el. energie so SSE (5.8 MB)pdf
3.1.2014Poistná zmluva majetku obce s Generali (8.1 MB)pdf
3.7.2013Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia (1.6 MB)pdf
17.6.2013Slovgram, zmluva k vysporiadaniu prava výkonných umelcov (1.1 MB)pdf
9.5.2013Mandátna zmluva č. 06/2013 k zmene územného plánu (68 KB)pdf
12.4.2013Zmluva o združenej dodávke elektriny so SSE (1.3 MB)pdf
25.3.2013Mandátna zmluva o technickom dozore k novej MŠ (97.6 KB)pdf
10.3.2014Dodatok č.1 k mandátnej zmluve o technickom dozore k novej MŠ (149.9 KB)pdf
28.1.2013Zmluva o zverení správy majetku č.1/2013 (191.4 KB)pdf
1.1.2013Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska s pohrebníctvom Pieta (15.9 KB)docx
28.12.2012Zmluva s Katastrálnym úradom (64.7 KB)pdf
18.1.2012Dodatok č. 1 k zmluve s Katastrálnym úradom (49.1 KB)pdf
15.11.2012Licenčná zmluva s Made s.r.o. k programu Urbis (134.3 KB)pdf
30.6.2014Dodatok č.2 k licenčnej zmluve u1152/2013 (602.2 KB)pdf
19.11.2013Dodatok č.1 k licenčnej zmluve u1152/2013 (373.7 KB)pdf
26.9.2012Dodatok ku kúpnej zmluve s MADE (189.4 KB)pdf
31.10.2012Zmluva o dielo č.13/2012 s firmou Mikomix s.r.o. k novej MŠ Rosina (386.1 KB)pdf
17.9.2013Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.13/2012 (763.7 KB)pdf
11.3.2013Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.13/2012 (153.8 KB)pdf
7.9.2012Mandatna zmluva s LEGAL TENDERsro.pdf (68.3 KB)pdf
9.8.2012Zmluva so Sevak a.s. (1.1 MB)pdf
20.7.2012Zmluva o pripojeni k distribučnej sieti SPP (544.3 KB)pdf
5.2.2013Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu s SPP (170.1 KB)pdf
11.7.2012Zmluva o odvoze odpadu s Janekom (21.3 KB)pdf
3.5.2012Zmluva - zber šatstva Mišutka (256.2 KB)pdf
20.2.2012Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (265.8 KB)pdf
17.2.2012Zmluva o poskytovaní audítorských služieb s RVC Senica (204.5 KB)pdf
1.2.2012Zmluva o uverejnení inzercie s Neo Slovakia (102.7 KB)pdf
23.6.2011Zmluva o poskytnutí finančného príspevku so ŽSK (2.3 MB)pdf
17.3.2011Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov (321 KB)pdf

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce