Výsledok dobrovoľnej zbierky na vnútorné vybavenie novej Materskej školy

OZNAM
napísané 11.8.2014 , zverejnil
aktualizované 10.10.2015

V mesiaci JÚN sa vyzbieralo: 1.790,- €.

V mesiaci JÚL sa vyzbieralo: 1.345,- €.

Spolu: 3.135,- €.

 

Všetci prispievatelia, ktorým neprekážalo zverejnenie sú zverejnení v prílohe.

 

Verejná zbierka nemohla pokračovať na základe novoprijatého zákona 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Na základe upozornenia Okresného úradu Žilina zo dňa 30.06.2014 bola zbierka ukončená ku dňu 31. 07. 2014 v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení. Príspevky, ktoré neboli prevedené do tohto termínu boli vrátené späť.

 

Touto cestou ďakujeme všetkým prispievateľom.

14.8.2014Zoznam prispievateľov za mesiac JUN, JUL 2014 (29.5 KB)xls

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce