Referendum na Slovensku v roku 2015 - Výsledky

OZNAM
napísané 7.1.2015 , zverejnil
aktualizované 10.10.2015

Referendum na Slovensku v roku 2015 bolo vyhlásené na sobotu 7. februára 2015.Referendum bude obsahovať tri otázky:

„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Prílohy

11.2.2015Výsledky Referenda 2015 (13.2 KB)docx
6.1.2015Uznesenie vlády SR k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v r. 2015 (28.4 KB)pdf
6.1.2015Zákon NR SR o spôsobe vykonania referenda (78.2 KB)pdf
6.1.2015Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda v r. 2015 (35.9 KB)pdf
6.1.2015Hlasovanie oprávnených občanov, hlasovací preukaz (809.6 KB)pdf
6.1.2015Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlásení referenda (26.5 KB)pdf
6.1.2015Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (107.4 KB)pdf

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce