Separovaný zber

OZNAM
napísané 19.8.2015 , zverejnil Ľubomír Rendár
aktualizované 10.10.2015

Obecné zastupiteľstvo v Rosine uznesením č. 8/2007 zo dňa 16. 11. 2007 schválilo vstup obce Rosina do Združenia Rajecká dolina, ktoré má pre Rosinu zabezpečovať odvoz separovaného zberu.

Našu obec dlhodobo trápi problém separovaného zberu. Vyvrcholením tejto tragédie bolo obdobie v mesiacoch júl a august, keď zberná služba, aj po nespočetných našich urgenciách, nebola schopná zabezpečiť jeho vývoz.
Od môjho nástupu do funkcie starostu sústavne riešim veľmi zlú situáciu s vývozom separovaného zberu. Združenie si neplní riadne svoje povinnosti, čo spôsobuje neustále problémy v obci a miesta pri kontajneroch sa neraz menia na veľké smetiská.

Plne si uvedomujem tento nepriaznivý stav a mrzí ma nielen ako starostu, ale aj ako občana Rosiny problematika separovaného zberu. Už dávno by som riešil zmenu novej zbernej služby, ale doteraz to bolo bezpredmetné. Podľa „Stanov Združenia Rajecká dolina“ vystúpenie zo Združenia Rajecká dolina je možné uskutočniť iba k 31. decembru príslušného roka a vystúpenie musí schváliť obecné zastupiteľstvo (preto je ešte stále spolupráca so združením).

Keďže tento stav je neúnosný a do ďalšieho obdobia neprijateľný, mám pripravené riešenie na zmenu zbernej služby. Na septembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva tiež predložím návrh na vystúpenie zo Združenia Rajecká dolina.

Verím, že zmenou zbernej služby, ktorá reálne môže nastať až od 1. 1. 2016, by nastal kvalitatívny posun poskytovaných služieb separovaného zberu v našej obci.

Jozef Machyna
starosta obce

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce