Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí – zámer (Žilinská teplárenská, a.s.)

OZNAM
napísané 30.11.2015 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 30.11.2015

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-umeleho-kameniva-stavebnych-zmesi  a taktiež je k dispozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Rosine.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce