Výstava obrazov žiakov základnej školy

OZNAM
napísané 20.5.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 20.5.2016

Dňa 22.4. až 23.4. sa v kultúrnom dome pod zastrešením učiteľky Ing. Renáty Marťákovej a riaditeľky ZŠ Mgr. Zuzany Maniakovej uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov základnej školy v Rosine. Výstava bola otvorená aj za účasti starostu obce Ing. Jozefa Machynu , ktorý prišiel umelecké výtvory žiakov oceniť osobne. Druhý deň výstavy pozostával okrem výstavy aj z tvorivých dielní, kde návštevníci mohli okrem maľovania prejaviť svojho tvorivého ducha aj vytváraním 3D modelov metódou kašírovania z recyklovaných materiálov.  

Diela našich žiakov boli ocenené diplomami, výtvarnými pomôckami a sladkou odmenou, ktoré si (ako sami môžete posúdiť z galérie) určite zaslúžili. Viac fotiek z podujatia si môžete pozrieť aj na internetovej stránke ZŠ: https://zsrosina.edupage.org/

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce