Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina

OZNAM
napísané 9.6.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 9.6.2016

Okresný súd Žilina hľadá kandidátov na prísediacich, ktorí budú zasadať  v trestných veciach počas obdobia rokov 2016-2020.

V prípade záujmu o túto funkciu, je potrebné sa prihlásiť na Obecnom úrade v Rosine v termíne do 20.06.2016.

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  1. v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  2. je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  3. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  4. má trvalý pobyt na území SR,
  5. súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce