Nové informácie ohľadne prebiehajúcich prác na Základnej škole s materskou školou v Rosine

OZNAM
napísané 19.8.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 19.8.2016

Vážení spoluobčania,

Radi by sme Vás informovali o ukončení zatepľovacích prác na pavilónoch ZŠ s MŠ v Rosine. Súčasťou zatepľovacích prác bola okrem aplikovania izolantu taktiež výmena okien na všetkých pavilónoch. Výsledok práce si môžete pozrieť na priložených fotkách.

 

Práce týkajúce sa odvedenia dažďových vôd zo striech pavilónov ZŠ budú ešte naďalej prebiehať. Plánované riešenie bude viesť k predchádzaniu poškodzovania fasády objektu, odpadávania omietky a vzniku zátekov. Dané riešenie bude dosiahnuté úpravou povrchu a vybudovaním dažďovej kanalizácie. Aktuálny priebeh prác si taktiež môžete pozrieť na priložených fotkách.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce