Oslava 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci

OZNAM
napísané 30.8.2016 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 30.8.2016

Milí spoluobčania,

dňa 20.08.2016 sme spoločne oslávili 675. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Výročie obce je vždy príležitosťou na zamyslenie sa a popremýšľanie nad jej budúcnosťou, napredovaním a rozmachom. Je to čas, kedy intenzívne vnímame spolupatričnosť a spätosť k miestu, kde žijeme a ktoré zanecháme budúcim generáciám.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave oslavy, ktorí sa stali jej súčasťou a našli si čas, aby prispeli k jej úspešnosti a dôstojnému priebehu. Veľká úcta a vďaka patrí všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participovali na jej príprave a priebehu - zamestnancom obecného úradu, pánovi farárovi Stanislavovi Vnukovi za odslúženie svätej omše a za jeho slávnostný príhovor, Dobrovoľnému hasičskému zboru Rosina za zabezpečenie poriadku a zdravotníckej hliadky počas celej akcie, speváckemu zboru Sursum Corda, sponzorom A-TRANS, s.r.o., Martinus, s.r.o., DOXX Stravné lístky, s.r.o., Pekáreň Ďuroška, s.r.o., Ryba Žilina, spol. s r.o.

Verím, že podujatie zanechalo v každom z nás milé spomienky a bolo i príležitosťou na stretnutie s priateľmi, známymi,  či na spoznanie nových ľudí a spoluobčanov.

 

Jozef Machyna
starosta

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce