Dôležitý oznam pre obyvateľov obce Rosina: Potvrdený vírus H5N8

OZNAM
napísané 2.2.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 2.2.2017

Dôležitý oznam pre obyvateľov obce Rosina

Dovoľujeme si vás informovať, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina potvrdila v Tepličke nad Váhom (jazierko pri ekokoridore) a v Žiline (kanál pri Vodnom diele) vírus vtáčej chrípky subtypu H5N8, ktorý však nie je prenosný na človeka.

Obec Rosina a Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina na základe potvrdeného vírusu H5N8 tzv. vtáčej chrípky

n a r i a ď u j e

všetkým registrovaným aj neregistrovaným chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v katastrálnom území Rosina:

 1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
 • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
 • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
 • voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 • oznamovať na RVPS Žilina (tel.041/763 12 35, 0905 947 587, 0907 305 202, 0907 829 796) ako aj na obecnom úrade (tel.041/598 32 78) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%
 • pokles produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedči pre vtáčiu chrípku

 Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti:

 1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo in= vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.
 2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
 3. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára.
 4. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať zvoľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.
 5. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

 

Zákazy a opatrenia uvedené v nariadení platia od jeho vydania až do odvolania.

Z uvedeného dôvodu bude vykonaný od dnes 2.2.2017 zamestnancami obecného úradu a členmi zložiek súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v dotknutom území. Prosíme preto občanov o otvorený a zhovievavý prístup počas evidencie zvierat. Zároveň budú chovateľom doručené všetky potrebné inštrukcie. Tieto opatrenia sa týkajú časti obce Rosina¨- ulice Dolná Rosinská, Malá voda, Veľká voda, Odtrnovie, Na piesky, Na briežky a priľahlé ulice k hraničnej ulici Na hájik (cintorín).

Bližšie informácie vám poskytne Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, regionálna veterinárna lekárka pani MVDr. Lívia Čičková Žilina, tel.041/763 12 35, 0905 947 587, 0907 305 202, 0907 829 796 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2.2.2017Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat (855.1 KB)pdf

Nové dokumenty

 

Projekty a aktivity obce