Agra-Vah - vyplácanie nájmu za pôdu

OZNAM
napísané 1.3.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 1.3.2017

AGRA – VÁH, s.r.o., Martinčekova 1043, Varín  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy o prenájme pozemkov, že


dňa 10. marca -  v piatok v čase od  13.00h  –  do 16.00

a

dňa 17. marca -  v piatok v čase od  13.00h  –  do 16.00h


 bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Kultúrneho domu v Rosine.


Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. V prípade preberania nájmu za inú osobu je nutné splnomocnenie.


Prípadné informácie budú poskytnuté na tel. 0907 762 441.

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce