Ochranné pásma Letiska Žilina

OZNAM
napísané 7.4.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 11.4.2017

Do podkladov „Ochranných pásiem Letiska Žilina“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Rosine v čase úradných hodín (07.04. – 22.04.2017).

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce