VÝZVA NA UZAVRETIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV A ZAPLATENIE NÁJOMNÉHO ZA HROBOVÉ MIESTA

OZNAM
napísané 19.7.2017 , zverejnil Tomáš Kováč
aktualizované 19.7.2017

Vážení občania,

dňa 27.06.2016 bolo na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rosine uznesením č. 44/2016 schválené Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku, ktorým bol zmenený rozsah služieb prevádzkovateľa pohrebiska a pravidlá prenájmu hrobových miest.

Vyzývame občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta, aby prišli na Obecný úrad v Rosine za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku v termíne do 31.08.2017.

Obec Rosina ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebola uzavretá nájomná zmluva a nebolo zaplatené nájomné.


Úradné hodiny obecného úradu:
Pondelok: 8,00 – 11,30     12,00 – 15,00
Utorok: 8,00 – 11,30     12,00 – 15,00
Streda: 8,00 – 11,30     12,00 – 17,00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 8,00 – 11,30     12,00 – 13,00

Nové dokumenty

  

Projekty a aktivity obce