Výsledky komunálnych volieb 2018

OZNAM
napísané 11.11.2018 , zverejnil Máliková Judita
aktualizované 11.11.2018

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI ROSINA 10. 11. 2018

Účasť

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Spolu obec

Počet oprávnených voličov

1091

1584

2675

Počet zúčastnených voličov

696

983

1679

Účasť v percentách

63,79

62,06

62,77

 

 

VOĽBY STAROSTU

Poradie

Meno a priezvisko

kandidáta

   

Počet hlasov

1.

Ing. Jozef Machyna

   

1091

2.

Mgr. Ján Vrtílek

   

408

3.

Jaroslav Lysík

   

158

 

 

 

VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poradie

Meno a priezvisko

kandidáta

   

Počet hlasov

1.

Radoslav Zabavník 

   

703

2.

Mgr. Peter Ďuroška 

   

685

3.

Vladimír Kotrbanec

   

589

4.

Jozef Škvarna

   

550

5.

Stanislav Hodás 

   

537

6.

PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.

   

512

7.

Ing. Peter Cibulka

   

508

8.

 Ing. Stanislav Berzák     493

9.

 Ladislav Ďuriš      487

10.

Marián Holeša      458

11.

Maroš Jaššo     442

12.

Pavol Knapec      440

13.

Mária Pechočiaková     434

14.

Emília Čechová     430

15.

Ing. Jozef Porubčanský     403

16.

Mgr. Mária Hodásová     361

17.

Jaroslav Lysík     326

18.

Ladislav Majtán     311

19.

Ing. Viera Hatalová     279

20.

Eva Lysíková     276

21.

Anton Kováč     264

22.

Mgr. Elena Vanochová     253

23.

Ing. Ľubomír Bobuľa     240

24.

Štefan Paur     235

25.

Ing. Juraj Serva     231

26.

Radomír Tvrdý     202

27.

Vladimír Šulek     57

 

 

 

Nové dokumenty

 
19.7.2019 Kúpne zmluvy 2019
Kúpna zmluva
19.7.2019 Obecné poplatky
Podmienky poskytovania sociálnej výpomoci - strava pre dôchodcov
19.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 50/2019
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malý zdrojom znečisťovania na území obce Rosina
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.2/2019 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 49/2019
18.7.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17.07.2019
18.7.2019 Ostatné zmluvy 2019
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 22.08.2019
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 48/2019
18.7.2019 Hlavný kontrolór
Plán kontrolnej činnosti HK_II. polrok 2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Oznámnie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.08.2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – Rekonštrukcia prívodných potrubí z vodného zdroja Turie
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019


Projekty a aktivity obce