Príhovor

OZNAM
napísané 3.1.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 3.1.2019

Drahí spoluobčania,  

som veľmi rád, že sa vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť ako starosta obce a pripojiť sa k vašim blízkym, s ktorými ste si v silvestrovskú noc zaželali zdravie, šťastie, lásku, pohodu a spokojnosť.
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. 
Dovoľte mi vysloviť veľké poďakovanie vám, vážení spoluobčania, za pomoc a podporu, ktorej sa mi od vás dostávalo nie len v uplynulom roku, ale počas celého môjho štvorročného funkčného obdobia.
Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, šíreniu jej dobrého mena, obohateniu jej kultúrneho, duchovného, športového a spoločenského života. 
Želám vám všetko len to najlepšie. Nech sa vám plnia želania a plány, aby sme boli všetci zdraví, mali voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime okolo seba.
Zo srdca vám v tento slávnostný deň prajem úspechy v osobnom ako aj v pracovnom živote, porozumenie v rodinách a  vzájomnú toleranciu. 
Milí spoluobčania, vinšujem vám šťastný nový rok, aby ste mali v roku 2019 veľa energie, hlavne zdravia a síl pri uskutočňovaní dobrých predsavzatí.  

Želám vám požehnaný nový rok bohatý na všetky dary života. 

Jozef Machyna
starosta

Nové dokumenty

 
12.11.2019 Dohody
Dohoda č. 19/25/010/49
12.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 105/2019
11.11.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Výpožička KD
11.11.2019 Úradná tabuľa
Plán kontrolnej činnosti HK_I. polrok 2020_návrh
11.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 103/2019
11.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 104/2019
11.11.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny Peter Sivák, Pavol Sivák, Lucia Siváková
11.11.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny ZŠ s MŠ Rosina
7.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 102/2019
7.11.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z vod.zdroja Turie – I.etapa
6.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 101/2019
6.11.2019 Obecné poplatky
Obecné poplatky platné od 30.10.2019
6.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 100/2019
5.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 99/2019
5.11.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 98/2019
5.11.2019 Ostatné informácie
plagat_triedenie_typ_E
5.11.2019 Ostatné informácie
alchymia_odpadu_variant_E_akt_1


Projekty a aktivity obce