HLASOVANIE - MASKOT OBCE ROSINA

OZNAM
napísané 1.7.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 2.7.2019

Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj
Hlasuj

Krátka myšlienka od autorov, čo maskot vyjadruje:

1.-„Pretože blízko Rosiny je pohorie Malá Fatra, kde je veľa medveďov.“

2.- „Tento maskot by preto mal podľa mňa byť maskotom obce, lebo Rosina je veselá obec.“

3.- „Mám rada fantáziu a preto chcem aby toto vystihovalo našu obec.“

4.-„Sova je znak múdrosti preto chcem aby toto bol maskot Rosiny a chcem aj preto lebo je Rosina múdra.“

5.-„Mám rada kone. Mohli by sem prísť nejakí ľudia, čo vedia jazdiť na koňoch a boli by tu také krúžky, kde sa učíme jazdiť.“

6.- „Mačka je symbol šťastia. Keby bola táto mačka maskotom Rosiny, táto obec by mala väčšie šťastie.“

7.- „Líška pre mňa znázorňuje pocit chytrosti a odvahy a preto by sa mi páčila ako maskot našej obce.“

8.- „Tento obrázok by sa mal stať maskotom lebo keď sa pozriete na prví obrázok v kalendári na rok 2019 na týždne 1 a 2. týždeň tak obrázok domov pripomína vtáčika.“

9.- „Maskotom je rosinská kvočka, pretože obyvateľov Rosiny prezývajú Kvočkári.“

10.- „Maskot Čiko by bol vhodný pre obec Rosina, pretože v minulosti Rosinčanov prezývali kvočkári. Samozrejme nie len preto, ale aj kvôli tomu, že má na sebe opasok keltského vzoru. Na území Rosiny bolo objavené pohrebisko z doby bronzovej, ktorú charakterizuje tento opasok, celý maskot je navrhnutý v Rosinských farbách.“

11.- „Môj maskot sa volá Rosík. Je to kohútik, lebo Rosinčania sa prezývali kvočkári. Rosík ma keltský opasok, lebo Rosinu v minulosti obývali kelti. Rosík ma farby Rosiny.“

12.- „Za maskota obce Rosina som zvolil kvapku rosy. Nielenže je slovo „Rosa“ ukryté s časti aj názve obce, ale slovo rosa zahŕňa v sebe vodu, ktorá je prameňom života. Bez vody by nebolo nič. Teda ani život.“

13.- „Mojím nápadom na maskota bola kvočka. Dôvod je taký, že obyvatelia obce Rosina sú prezývaní Kvočkari okolitými dedinami.“

 

 

HLASOVANIE TRVÁ DO 31.07.2019

Nové dokumenty

 
19.7.2019 Kúpne zmluvy 2019
Kúpna zmluva
19.7.2019 Obecné poplatky
Podmienky poskytovania sociálnej výpomoci - strava pre dôchodcov
19.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 50/2019
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.1/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malý zdrojom znečisťovania na území obce Rosina
18.7.2019 platné vzn 2019
VZN č.2/2019 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 49/2019
18.7.2019 zápisnice a uznesenia 2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 17.07.2019
18.7.2019 Ostatné zmluvy 2019
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 22.08.2019
18.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 48/2019
18.7.2019 Hlavný kontrolór
Plán kontrolnej činnosti HK_II. polrok 2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Oznámnie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.08.2019
17.7.2019 Úradná tabuľa
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania – SKV Žilina – Rekonštrukcia prívodných potrubí z vodného zdroja Turie
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 47/2019
16.7.2019 Zmluvy na služby
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 46/2019
16.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 45/2019
15.7.2019 Ostatné informácie
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rosine 17.07.2019
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
15.7.2019 Zmluvy o nájme a prenájme
Prenájom KD
12.7.2019 Objednávky 2019
Objednávka č. 44/2019


Projekty a aktivity obce