Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: „Multifunkčné ihrisko 40x20 m v obci Rosina“

OZNAM
napísané 5.9.2019 , zverejnil Trzuba Pavol
aktualizované 5.9.2019

Lehota na predkladanie ponúk je do 20.9.2019 do 10:00 hod.

 

 

5.9.2019Výzva na predkladanie ponúk multifunkčné ihrisko 2019 (467.7 KB)pdf
5.9.2019Splátkový kalendár (39.5 KB)doc
5.9.2019Príloha č. 4 Návrh uchádzača na plnenie kritériíň (15.1 KB)docx
5.9.2019Príloha č. 3 2019_07_30-Zmluva o dielo_0.06_upravená (53.4 KB)docx
5.9.2019Príloha č. 1_PD (2 MB)zip
5.9.2019Príloha č. 2 - Výkaz - výmer (33.2 KB)xlsx

Nové dokumenty

Projekty a aktivity obce